top of page
  • Mr. Amey Patil

Samvedna international life saver award ceremony


Felicitation ceremony of Samvedna international life saver award and Adhyay 2021 Krishnmahima global competition 7th April 2022 FROM 17:00-18:00

8 views0 comments

Recent Posts

See All

जय हिंद..!! भारत माता की जय..!! *रविवार दिनांक 21/03/2021 रोजी, नवीन सुधागड शाळा, सेक्टर 1,* येथे आपण सर्वांनी रक्तदान करुन रुग्णसेवेत सहभागी व्हावे, शहीदांना याद्वारे आदरांजली वाहावी. कृपया आपले नाव

bottom of page